Witaj w motoszopie!

Gaśnica 6kg

Dostępne w 24h

Gaśnica 6kg
82,00 zł
Najczęściej stosowany model gaśnicy, spełniający wszystkie wymagania przepisów przeciwpożarowych, posiada wskaźnik ciśnienia sygnalizujący sprawność gaśnicy. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC (A - ciała stałe palne, żarzące się; B - substancje ciekłe tworzące płomienie; C - gazy palne. Do zastosowania
w obiektach budowlanych, budynkach, instytucjach,szkołach, hotelach, biurach, magazynach, hurtowniach
w przemyśle chemicznym, halach przemysłowych, warsztatach oraz samochodach ciężarowych, autobusach, garażach.